Installatie zuur dosering op de batch menger

Deze installatie is ontworpen op basis van jarenlange ervaring met het toevoegen van sterke vloeibare zuren aan veevoeders. Bij het ontwerp was het veiligheids-aspect een zeer belangrijk aandachtspunt. Immers bij verkeerde behandeling kunnen sterke zuren, zoals mierenzuur en propeonzuur, zeer gevaarlijk en schadelijk zijn.

Met de keuze van juiste materialen geeft dit ontwerp een perfect veilige installatie, zodat de agressiviteit van deze vloeistoffen geen beperking hoeft te zijn om deze produkten in te zetten bij de produktie van veevoeders. Hun uitstekende eigenschappen voor het bestrijden van schimmels en bacteriƫn te benutten evenals hun groeibevorderende werking. Bovendien is het gebruik van deze vloeistoffen ook nog kostenbesparend. Belangrijk was een systeem te ontwerpen dat volledig gesloten is vanaf de inname tot de injectie in het veevoer, zowel tijdens normaal bedrijf als tijdens de calibratie controle. Het kontakt met de vloeistof wordt tot een uiterst minimum beperkt.

Installatie zuur dosering op de batch menger
Klik op de foto's om te vergroten
Installatie zuur dosering op de batch menger