Micro Volume Sprayer coating systemen

Micro Volume Sprayer coating systemen

Met het sproeisysteem "Micro Volume Sprayer" kunnen vloeistoffen zoals vet, olie, enzymen en fytase worden toegevoegd aan veevoederkorrels.

Afhankelijk van de toepassing zijn er twee methoden :

 • op warme korrels , tussen pers en koeler ; met deze methode is het mogelijk tot 5 % vet toe te voegen.
 • op koude korrels : tussen de koeler en de gereedproduct silo’s : met deze methode is het mogelijk tot 2 % vet toe te voegen en gelijktijdig meerdere soorten enzymen, fytase, aroma’s, ...

Voordelen

 • ZEER HOMOGENE VERDELING : Dank zij dit uniek sproeisysteem met drie boven elkaar liggende sproeischijven wordt een zeer homogene verdeling van de vloeistof over de korrels bekomen, zelfs bij zeer kleine hoeveelheden.
 • PRECIESE VLOEISTOFTOEVOEGING : Met behulp van een weegband, om de korrelcapaciteit te meten (dynamische weging), en een massa debietmeter voor de meting van de hoeveelheid vloeistof wordt een zeer preciese vloeistoftoevoeging verkregen.
 • GEEN BESCHADIGING VAN DE KORRELS.
 • BEPROEFDE FUNCTIONALIETEIT EN KWALITEIT
 • VERBINDING MET AUTOMATISERINGSSYSTEMEN (TRACKING & TRACING)
Micro Volume Sprayer coating systemen

Waarom kiezen voor de micro volume sprayer ?

 • EENVOUDIG IN TE BOUWEN IN BESTAANDE INSTALLATIES
 • LAGE OPERATIONELE ENERGIEKOST
 • WEINIG ONDERHOUDSKOSTEN
 • EENVOUDIG TE REINIGEN
 • RELATIEF LAGE INVESTERINGSKOST
Micro Volume Sprayer coating systemen

 

 

 

 

(1) = Coating op koude korrels
(2) = Coating op warme korrels