Installatie vloeistof dosering op batch menger

Installatie vloeistof dosering op batch menger

Bij de toevoeging van vloeistoffen in de menger tijdens de productie van veevoeders is het belangrijk dat deze vloeistoffen nauwkeurig en homogeen wermengd worden met de vaste stof. Door gebruik te maken van de SMOG.NT sprayer worden de vloeistoffen verneveld over het in beweging zijnde oppervlak van het meel in de menger. Doordat de kleinste vloeistofdoorlaat 10,8 mm is, is de SMOG.NT sprayer zeer bedrijfszeker zelfs bij eventuele vaste deeltjes in de vloeistof. Vloeistoffen van verschillende aard, viscositeit en densiteit worden na elkaar toegevoegd. De plaatsing van de SMOG.NT sprayer op de menger hangt af van het type, één-as of twee assen. In funktie van de beschikbare injectietijd en de hoeveelheid vloeistof worden een aantal SMOG.NT sprayers op de menger gemonteerd. Daar de vloeistof reeds in fijne deeltjes is verdeeld alvorens met het meel in kontakt te komen, kan tot 80 % van de totale mengtijd vloeistof worden geïnjecteerd.

Met de SMOG.NT sprayer kunnen meerdere vloeistoffen samen of achtereenvolgens worden toegevoegd. De dosering kan eenvoudig met behulp van vloeistofmeters worden uitgevoerd zodat een volledig gesloten systeem wordt verkregen vanaf de tank tot in de menger. Op deze manier wordt een optimaal en homogeen voer verkregen. Het systeem kan eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande installaties en op alle soorten mengers.

Installatie vloeistof dosering op batch menger