Automatisch reinigingssysteem

Bij het toevoegen van vloeistof op producten met veel stof of gruis (bv. kruimel) komt het voor dat de uitlaattrechter sterk vervuilt door aanlading van stof met vloeistof wat kan leiden tot opstopping en stilvallen van het productieproces. De oplossing hiervoor is het automatisch continu reinigingsysteem.

De uitlaatterchter (groen op tekening) is roterend en een vlak schraapmes (rood op de tekening) houdt de wand schoon. Dit systeem maakt het mogelijk om hogere vet-toevoegingen op de korrels te sprayen.

De sproeier zelf is niet veranderd. Er is voor gezorgd dat de inbouwmaten dezelfde zijn gebleven zodat een upgrade mogelijk is.

Automatisch reinigingssysteemAutomatisch reinigingssysteem