Micro Volume Sprayer

Vloeistoffen toevoegen aan vaste stoffen in een continu proces

Het unieke aan de Micro Volume Sprayer is het beheersen van de druppelgrootte bij het versproeien van vloeistof. Dit wordt gerealiseerd door vloeistof op een sneldraaiende schijf te brengen en door middel van middelpunt- vliedendende krachten te vernevelen. Het voordeel hiervan is dat alle druppeltjes van gelijke grootte zijn. Het belang hiervan is eenvoudig wanneer men zich realiseert dat een druppel met een 10 voudige diameter het 1000 voudige volume heeft. Door een gepaste diameter en draaisnelheid van de schijf worden druppeltjes gegenereerd groot genoeg om niet weg te drijven en klein genoeg om een maximale verspreiding te verkrijgen.

Micro Volume Sprayer
Micro Volume Sprayer

Het sproeisysteem bestaat uit drie boven elkaar liggende sproei-schijven gemonteerd onder een kegelvormige kap. Dit geheel wordt geplaatst in een valstroom van korrels, de korrels glijden over de kegel en vormen een hol cylindrisch gordijn. Binnen in dit gordijn worden de vloeistofdruppeltjes op de korrels gesproeid. Door deze opstelling wordt de vloeistof over een zeer groot korreloppervlak versproeid en wordt een zeer homogene verdeling van de vloeistof over de korrels verkregen.