Werkingsprincipe: beheersen van de druppelgrootte (CDA)

Controlled droplet application (CDA) is een term die een bepaalde methode om een vloeistof te versproeien omschrijft. Deze sproeitechnologie produceert vloeistofdruppeltjes die relatief van een gelijke grootte zijn en creëert een sproeipatroon waarbij de druppeltjes homogeen over het te besproeien voorwerp worden verdeeld.

Voor de meeste sproeitoepassingen bestaat er een bepaalde druppelgrootte, welke het meest efficiënt is om het gewenste resultaat te bereiken. Met de CDA sproeitechniek wordt de optimale druppelgrootte gegenereerd voor de toepassing. Dit wordt bekomen met speciaal ontworpen roterende sproeitoestellen, waarbij de vloeistof wordt verdeeld in een nauwe band van gelijke druppelgrootten.

Werkingsprincipe: beheersen van de druppelgrootte (CDA)

Conventionele hydraulische sproeiers

Bij de conventionele hydraulische sproeiers, wordt de vloeistof uiteen getrokken door de vloeistof onder hoge druk te laten ontsnappen uit een kleine opening. Het resultaat hiervan is dat de vloeistof zeer onregelmatig qua druppelgrootte wordt verdeeld. Alhoewel een gedeelte van de druppeltjes de gewenste grootte heeft, zal een groot aantal te klein of te groot zijn, met zelfs verhoudingen van één op één miljoen. Te grote en te kleine druppeltjes zijn beiden waardeloos. De grote druppels concentreren een te grote hoeveelheid vloeistof op één punt, terwijl de zeer kleine druppeltjes wegdrijven in de atmosfeer en beiden zijn bijgevolg verspillend en contamineren de omgeving.

CDA Sproeiers

Werkingsprincipe: beheersen van de druppelgrootte (CDA)

De verspilling en inefficientie, betekent tevens dat hydraulische sproeiers meer vloeistof benodigen in vergelijking met CDA sproeiers om een evenwaardig resultaat te bekomen. Daar de CDA techniek enkel de optimale druppelgrootte genereert, heeft tot gevolg dat kleine tot zeer kleine volumes vloeistof kunnen gebruikt worden om eenzelfde resultaat te bekomen.

Het hart van de CDA sproeier is een sneldraaiende schijf in de vorm van een schotel. Een motor brengt de schotel op een hoog toerental en de vloeistof wordt middels een injektor in het center van de schotel gebracht. Een verdeelring zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de vloeistof over de ganse omtrek van de schotel. Door de centrifugale krachten wordt de vloeistof naar de rand van de schotel gedreven, waar kleine druppeltjes gevormd worden en van de schotel geprojecteerd worden. Daar de centrifugale krachten evenredig zijn met de rotatiesnelheid van de schotel, betekent dat de druppelgrootte kan geregeld worden met de rotatiesnelheid.