Schrauwen trading & engineering NV heeft zich sinds 1983 gespecialiseerd in het toevoegen van vloeistoffen bij de productie en behandeling van veevoeders, petfoods, premixen, granen, meststoffen,...

De specifieke vraag in deze sectoren leidde tot het ontwerp en productie van toestellen welke voldoen aan speciale eisen, hiertoe behoren onder andere de "SMOG/NT-atomiser" om vloeistoffen te vernevelen in mengers en de "Micro Volume Sprayer" om vloeistoffen zoals enzymen, fytase, olie en vet toe te voegen op korrels (post pelleting).

Micro Volume Sprayer

De micro volume sprayer is bedoeld om vloeistoffen te verdelen in kleine uniforme vloeistofdruppeltjes. Uniformiteit is zeer belangrijk wanneer men bedenkt dat een druppel met een tienvoudige diameter het duizendvoudige volume heeft. Met deze sproeitechniek (ULV: ultra low volume) wordt het best mogelijke rendement van de vloeistof bereikt. Een aantal vloeistoffen (b.v. enzymen, aroma's) en technieken (b.v. stofbestrijding) vragen een sproeisysteem waarbij een minimale hoeveelheid vloeistof op de meest economische manier wordt verwerkt.

Acrobat fileDownload hier onze brochure 2019 (English) (2865KB)
Acrobat fileFeed pellet coating with low energy consumption (255KB)

 

SMOG atomizer

Centrifugaal sproeisysteem waarmee vloeistoffen van verschillende aard, viscositeit en densiteit kunnen verneveld worden, zelfs indien deze onzuiverheden of vaste deeltjes bevatten. De kleinste vloeistofdoorgang is 12mm. In de veevoederindustrie toegepast om vloeistoffen direct in de menger toe te voegen. Vloeistoffen zoals vloeibaar vet, olie, melasse, methionine, lysine, choline chloride enz. worden door middel van dit systeem homogeen in het veevoeder vermengd.

Producten gamma

Schrauwen trading & engineering beschikt over een producten gamma en diensten om een volledig project met engineering, installatie en service aan te bieden. Hiertoe behoren :